کاردستی در تهران

کاردستی در تهران

قیمت: 2000 تومان
خرید

همه ما سعی میکنیم با استفاده از وسایل تزیینی محیط اطراف خود را زیباتر کنیم، چه بهتر که این تزیینات را با دستان خود بسازیم. در این سرویس شما میتوانید همراه با هنرمند به بازار تهران بروید و وسایل مورد نیاز خود برای ساختن محصولات دستی زیبا، از کیف تا رومیزی و ... را به راحتی تهیه کنید و دست بکار شوید.

ویدیوهای این مجموعه

جعبه کادویی غیر رایگان

جعبه کادویی

قیمت 500 تومان
چاپ روی شال غیر رایگان

چاپ روی شال

قیمت 500 تومان
دستبند بافت غیر رایگان

دستبند بافت

قیمت 500 تومان
پادری پارچه ای غیر رایگان

پادری پارچه ای

قیمت 500 تومان
جغد درخت کاج غیر رایگان

جغد درخت کاج

قیمت 500 تومان
کاسه تزیینی (1) غیر رایگان

کاسه تزیینی (1)

قیمت 500 تومان
کاسه تزیینی (2) غیر رایگان

کاسه تزیینی (2)

قیمت 500 تومان
کیف نمدی (1) غیر رایگان

کیف نمدی (1)

قیمت 500 تومان
کیف نمدی (2) غیر رایگان

کیف نمدی (2)

قیمت 500 تومان
کیف نمدی (3) غیر رایگان

کیف نمدی (3)

قیمت 500 تومان
صورتک گلی (1) غیر رایگان

صورتک گلی (1)

قیمت 500 تومان
صورتک گلی (2) غیر رایگان

صورتک گلی (2)

قیمت 500 تومان
صورتک گلی (3) غیر رایگان

صورتک گلی (3)

قیمت 500 تومان
صورتک گلی (4) غیر رایگان

صورتک گلی (4)

قیمت 500 تومان
خمیر پاپیه ماشه غیر رایگان

خمیر پاپیه ماشه

قیمت 500 تومان
پاکت کادویی غیر رایگان

پاکت کادویی

قیمت 500 تومان
تل نمدی غیر رایگان

تل نمدی

قیمت 500 تومان
برای خرید این سرویس، کد bs:86 را به شماره 307396 ارسال نمایید.