خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو حرکت کودک در یوگا
این حرکت، حرکتی آرامش دهنده است که معمولاً بعد از حرکاتی که باعث کشش در ستون فقرات میشوند، انجام میشود و می توان آن را بعد از هر حرکتی انجام داد. این وضعیت باعث کششی ملایم در باسن، رانها و زانوها و باعث از بین بردن استرس، خستگی و همچنین آرامش ذهن میشود. زمانی که دچار اسهال شده اید و یا زانوی شما صدمه دیده است برای انجام این حرکت باید احتیاط کنید.