خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو انجام حرکات کششی و تنفس درست
در انجام حرکات کششی یوگا تنفس بسیار مهم است. به آرامی و عمیق نفس بکشید. در جریان دم و بازدم ورود و خروج هوا از قله ریه‌ ها تا قسمتهای تحتانی شکم را احساس می‌ کنید. هنگام دم احساس کنید که هوایی سرشار از اکسیژن، نشاط، شادابی و خوشبختی را به درون بدن و وجود خود راه می ‌دهید. به جایی میرسید که تمام بدنتان تحت نظاره شما خواهد بود و آن را با آگاهی کامل احساس می‌ کنید.