خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو کشش گردن و پهلوها در یوگا
تعدادی از حرکات پایه‌ ای در یوگا به ورزش دادن و ایجاد کشش در گردن و کشش از نوک دستها تا نوک پاها کمک میکنند تا در نواحی پهلو کشش مناسبی برقرار شود. امروزه درد گردن و شانه خیلی رایج شده است و بیشتر مردم این مشکل را دارند. اکنون چند حرکت کشش یوگا را به شما به شکل تصویری آموزش می ‌دهیم که درد را از بین می‌ برند.