خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو 7 کاربرد غیرمنتظره برای هیدروژن پروکسید
هیدروژن پروکسید ماده ای درست مانند آب اما با یک اتم اکسیژن بیشتر است و به صورت طبیعی در آب باران یافت می‌شود. در این ویدیو با چند کاربرد استثنایی این ماده آشنا می شوید.